Studo header
content top left
 
Routebeschrijving
spacer

Komende van de E 313 Antwerpen - Luik:

Neem afrit Hasselt West, 27 bis (komende van Antwerpen) of 27 (komende van Luik). Op de Kuringersteenweg volg je richting Hasselt-Centrum. Als je aan het kruispunt komt met de grote ring (aan de Carrefour), sla je af naar links (richting Eindhoven, Herckenrodesingel). Je rijdt ongeveer 1,5 km. Dan neem je de afslag Centrum. Sla links af (nog steeds herckenrodesingel) en op het einde van de straat (aan het kanaal) rechts (Slachthuiskaai). Na 500 meter draai je opnieuw rechts (oude broekermolenstraat) vervolgens naar links en ruim 200 meter verder ligt aan je rechterkant ligt STUDHO.

Met het openbaar vervoer:

Indien je bus aankomt op het Dusartplein:
Volg de Groene Boulevard (of kleine ring) in de richting van het verkeer. Bij de 2e verkeerslichten sla je rechts af (net voorbij het water) en wandelt over de parkeerplaats. Studho ligt recht voor je.

Indien je trein / bus aankomt aan het staion:

Recht voor je kan het het gebouw van ACW vinden, indien je een beetje naar links stapt, zie je daarachter een groot rood gebouw (administratief centrum) Klik hier voor een foto van google maps. Wandel onder dit gebouw rechtdoor op het wandelpad. 2 straten dit pad rechtdoor blijven volgen en je kan studho aan je linkerkant vinden.

Liggingsplan:

Klik hier voor een liggingsplan.

 

spacer
Direction Studho
spacer

Coming from E313 Antwerp - Liege:

Take exit Hasselt West, 27a (from Antwerp) or 27 (from Liege). The Kuringersteenweg follow direction Hasselt Centre. If you are crossing the ring road (at the Carrefour), turn to the left (direction Eindhoven, Herckenrodesingel). You drive about 1.5 km. Then take exit Centre. Turn left at the end of the street. When you see the water, turn to the right (Slachthuiskaai). After 500 meters turn right again (oude broekermolenstraat) followed by a left turn. Over 200 metres away, you can find STUDHO on the right side.

By public transport:

If your bus comes to Dusartplein:
Follow the Green Boulevard (or inner ring) in the direction of traffic. At the second traffic lights turn right (just passing the water) and walk over the parking place. Studho is right in front of you.

If your train / bus arrive at 'Station Hasselt':

If you arrive at the station, right in front of you, you can see a building called ACW. If you walk a little to the left, behind this building, you can find a big red building (administration center) See here a photo from google maps

Walk under this building straight ahaid. Follow the walking path 2 streets further and you can find studho on your left side.

Location map:

Click here for a location map.

spacer
 
     
footer